LOKATA KASKADA 10%

LOKATA KASKADA 10%
 
Wysokość oprocentowania w skali roku:
 
  - 1 miesiąc    1,00%   - 7 miesiąc      5,00%  
  - 2 miesiąc    1,50%   - 8 miesiąc      6,00%  
  - 3 miesiąc    2,50%   - 9 miesiąc      7,00%  
  - 4 miesiąc    3,00% - 10 miesiąc      8,00%  
  - 5 miesiąc    3,50% - 11 miesiąc      9,00%  
  - 6 miesiąc    4,00% - 12 miesiąc    10,00%  
 

Oprocentowanie lokaty kaskada obowiązuje od dnia 20.07.2022 r.

Minimalna kwota lokaty - 500,00 zł.

Przedterminowe wycofanie środków
nie powoduje utraty skapitalizowanych odsetek.

Comiesięczne oprocentowanie wg stałej stopy procentowej.