LOKATA PROMOCYJNA – NOWE ŚRODKI

LOKATA PROMOCYJNA – NOWE ŚRODKI

 

Okres trwania lokat:  6 miesięcy lub 12 miesięcy

  • Oprocentowanie stałe dla lokaty promocyjnej 6 miesięcy – 2,75% w skali roku
  • Oprocentowanie stałe dla lokaty promocyjnej 12 miesięcy – 3,25% w skali roku

Na nowe środki*

Promocja trwa od 16.05.2022 roku do 30.06.2022 roku.

Kapitalizacja odsetek: na koniec okresu umownego.

Depozyty nieodnawialne

 * Do zawarcia lokaty na nowe środki uprawnieni są klienci indywidualni deponujący nowe środki, tj. nadwyżkę ponad łączne saldo środków zgromadzonych na należących do nich
rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych, lokatach terminowych prowadzonych w złotych polskich według stanu na dzień 15.05.2022 r.

 

LOKATA PROMOCYJNA – NOWE ŚRODKI

Oprocentowanie stałe dla lokaty 6 miesięcy – 2,75% w skali roku

Oprocentowanie stałe dla lokaty 12 miesięcy – 3,25% w skali roku

 

Promocja trwa od 16.05.2022 roku do 30.06.2022 roku.