LOKATA PROMOCYJNA – NOWE ŚRODKI

LOKATA PROMOCYJNA – NOWE ŚRODKI

 

 

Okres trwania lokat:  3 miesiące lub 6 miesięcy

 

  • Oprocentowanie stałe dla lokaty promocyjnej 3 miesiące – 4,50% w skali roku

 

  • Oprocentowanie stałe dla lokaty promocyjnej 6 miesięcy – 5,75% w skali roku

 

Na nowe środki*

 

Promocja trwa od 10.10.2022 roku do 30.09.2023 roku dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego.

 

Kapitalizacja odsetek: na koniec okresu umownego.

 

Depozyty nieodnawialne

 

* Do zawarcia lokaty na nowe środki uprawnieni są klienci indywidualni deponujący nowe środki, tj. nadwyżkę ponad łączne saldo środków zgromadzonych na należących do nich
rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych, lokatach terminowych prowadzonych w złotych polskich według stanu na dzień 27.08.2023 r.