Tarcza Finansowa PFR 1.0 - proces rozliczania i umarzania subwencji

Uprzejmie informujemy, że umarzanie subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 rozpocznie się po 29 kwietnia 2021 r.

Przedsiębiorco, jeśli skorzystałeś z Tarczy Finansowej PFR 1.0, to przed upływem 12 miesięcy od wypłaty subwencji finansowej, udostępnimy w bankowości elektronicznej I-Bank propozycję PFR dotyczącą wysokości subwencji finansowej podlegającej umorzeniu. Rozliczenie subwencji finansowej realizowane będzie za pośrednictwem banku, w którym została zawarta umowa o udzielenie subwencji.

Wniosek o umorzenie subwencji zostanie udostępniony w bankowości elektronicznej:

  • będzie dostępny w formie formularza wstępnie uzupełnionego przez PFR
    w oparciu o informacje z rejestrów publicznych,
  • w przypadku rozbieżności danych, przedsiębiorca powinien samodzielnie wyjaśnić występujące różnice w odpowiednich instytucjach,
  • edytowanie i zatwierdzenie formularza będzie możliwe nie wcześniej niż pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji finansowej, przez 10 dni roboczych.

WAŻNE: po upływie w/w terminu formularz zostanie zablokowany

 

Szczegółowe informacje dotyczące:

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-10.html#mmsp