Ubezpieczenia kart płatniczych

Pakiet Bezpieczna Karta 
- Ubezpieczenie na wypadek nieuprawnionego użycia kart
Ubezpieczenie pokrywa szkody powstałe na skutek dokonania transakcji przy użyciu utraconej karty, od chwili jej utraty do momentu zastrzeżenia karty jaką poniósł Ubezpieczony do kwoty 150 EUR w wyniku:

 • kradzieży,
 • przywłaszczenia,
 • kradzieży z włamaniem,
 • rozboju,
 • kradzieży rozbójniczej,
 • wymuszenia rozbójniczego,
 • zagubienia karty, 

Bardzo korzystnym dla ubezpieczonego jest włączenie transakcji z użyciem PIN do zakresu ubezpieczenia.


- Ubezpieczenie gotówki pobranej z bankomatu
Ubezpieczenie pokrywa szkody polegające na uszczupleniu mienia w wyniku: 

 • kradzieży z włamaniem, 
 • rozboju,
 • kradzieży rozbójniczej, 
 • wymuszenia rozbójniczego,
 • gotówki pobranej z bankomatu przez Ubezpieczonego przy wykorzystaniu karty powstałe w ciągu 24 godzin od chwili pobrania utraconej gotówki z bankomatu,

- Ubezpieczenie zakupów dokonanych kartą
Ubezpieczenie pokrywa szkody polegające na uszczupleniu mienia w wyniku: 

 • kradzieży, 
 • kradzieży z włamaniem, 
 • rozboju, 
 • kradzieży rozbójniczej, 
 • wymuszenia rozbójniczego,
 • zniszczenia towarów zakupionych za pomocą karty,

Pakiet Bezpieczny Podróżnik

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w kraju i w trakcie podróży zagranicznej
  Concordia Polska TUW ponosi ryzyko zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz doznania przez Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku określonego rodzaju inwalidztwa
 • Ubezpieczenie kosztów leczenia w trakcie podróży zagranicznej 
  Towarzystwo zapewnia zwrot kosztów leczenia Ubezpieczonego przebywającego za granicą R.P., jeśli Ubezpieczony  musiał poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem.