Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne zapewniają odszkodowanie za uszkodzenie lub utratę pojazdu oraz za szkody powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu. Są one ubezpieczeniami najpopularniejszymi i najczęściej zawieranymi  w Polsce. 

- Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
- Auto-Casco
- Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
- Ubezpieczenie natychmiastowej pomocy Assistance OC
- Ubezpieczenie ochrony prawnej Euroadwokat Kierowcy
- Ubezpieczenie ochrony prawnej Euroadwokat Komunikacja / Auto

Wszystkie te ubezpieczenia uzupełniają się wzajemnie, dzięki czemu ochroną objęty jest samochód, jak i osoby nim podróżujące.