Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe "Concordia Plus" - to pakiet ubezpieczeń skierowany do wszystkich tych, którzy chcą  zabezpieczyć siebie, swoich bliskich oraz swój majątek.
Pakiet Concordia Plus jest rozwiązaniem indywidualnym, dającym solidne zabezpieczenie finansowe oraz możliwość swobodnego wyboru zakresu ochrony ubezpieczenia.

Pakiet zapewnia kompleksową ochronę w zakresie ubezpieczenia: 
- mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 
- od kradzieży z włamaniem i rabunku, 
- oszklenia zewnętrznego i wewnętrznego od stłuczenia, 
- odpowiedzialności cywilnej, 
- ochrony prawnej, 
- następstw nieszczęśliwych wypadków, 
- następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 
- odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, 
- autocasco, 
- ubezpieczenie komunikacyjne, (AC), 
- ubezpieczenie natychmiastowej pomocy Assistance OC,