Aktualności Aktualności

Powrót

Najtańszy kredyt gotówkowy

* Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 11 333 zł, całkowita kwota kredytu 11 333 zł, okres kredytowania 24 miesiące, roczne stałe oprocentowanie nominalne 6,50%, całkowity koszt kredytu wynosi 1 121,58 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu: 3% tj. 339,99 zł, odsetki od kredytu 781,59 zł, koszty usług dodatkowych 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 9,96%, całkowita kwota do zapłaty stanowiącą sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 12 454,58 zł, wysokość rat wynosi 504,84 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Spółdzielczy w Kościerzynie.

 

Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Banku.


    

COPYRIGHT © BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŚCIERZYNIE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Saba Service 2014