Aktualności Aktualności

Powrót

Kredyt EKO

Od maja 2020 w ofercie naszego Banku Kredyt EKO

 

Przeznaczenie kredytu: 

 1. zakup instalacji fotowoltaicznych;
 2. zakup: węzła cieplnego z programatorem temperatury, pompy ciepła z osprzętem, kotła gazowego 
  z osprzętem, kotła olejowego kondensacyjnego z osprzętem, kotła na paliwo stałe (biomasa, pellet) lub węgiel spełniającego co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
  i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów 
  na paliwa stałe, materiałów budowlanych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 3. zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji grzewczej;
 4. pokrycie kosztów montażu instalacji fotowoltaicznych, źródła ciepła i instalacji w ramach kredytowanej inwestycji;
 5. przyłącze do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej;
 6. zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem usługi docieplenia;
 7. zakup stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem usługi jej montażu;
 8. zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 9. pokrycie kosztów wykonania ekspertyz lub branżowej dokumentacji projektowej w ramach realizacji kredytowanej inwestycji;
 10. zakup sprzętu AGD A+++;
 11. zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków;
 12. własne potrzeby konsumpcyjne klienta i/lub (jednocześnie ze wskazanymi powyżej).

 

Dla kogo:

Osoby fizyczne posiadające zdolność kredytową oraz rachunek w Banku Spółdzielczym w Kościerzynie.

Kwota kredytu:

Maksymalna wysokość kredytu 50.000,00 PLN

Okres kredytowania:

Maksymalny okres kredytowania 60 miesięcy.

Obowiązki Klienta:

Obowiązek dostarczenia przez Klienta w terminie 6 m-cy od dnia uruchomienia kredytu faktur potwierdzających realizację inwestycji na minimum 60% kwoty udzielonego kredytu.


    

COPYRIGHT © BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŚCIERZYNIE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Saba Service 2014