Aktualności Aktualności

Powrót

Transfery środków pieniężnych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych

Bank Spółdzielczy w Kościerzynie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.) zmienił się zakres informacji, towarzyszących transferom środków pieniężnych, bez względu na formę złożenia dyspozycji płatniczej (papierową lub za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej) oraz niezależnie od kwoty lub waluty transferu.

W związku z tym informujemy o potrzebie umieszczania na dyspozycjach dokonania przelewu ( lub wpłaty gotówkowej) krajowego lub zagranicznego następujących informacji:

• numer rachunku zleceniodawcy oraz numer rachunku odbiorcy,

• pełną nazwę / imię i nazwisko zleceniodawcy,

• pełną nazwę / imię i nazwisko odbiorcy,

• pełny adres zleceniodawcy: miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu.

Przelewy z brakującymi lub błędnymi informacjami o zleceniodawcy lub odbiorcy ze względu na obowiązki wynikające ze wskazanego powyżej rozporządzenia wspólnotowego mogą powodować:

• opóźnienie w wykonaniu zleconego przelewu,

• odrzucenie przelewu,

• wstrzymanie przelewu.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o dokładne uzupełnianie:

• danych zleceniodawcy i odbiorcy w przypadku dyspozycji papierowych,

• danych odbiorcy dla płatności dokonywanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej (prosimy o sprawdzenie czy dane kontrahentów, które mają Państwo zapisane w swoich systemach lub w systemie bankowości elektronicznej naszego Banku są kompletne, tj. zgodne z powyższym zakresem danych).

Jednocześnie ze względu na obowiązek sprawdzania przez Bank kompletności danych zleceniodawcy i odbiorcy przelewu zwracamy się o przekazanie kontrahentom lub osobom, od których otrzymują Państwo przelewy krajowe i zagraniczne swoich pełnych danych, tj. imienia i nazwiska lub nazwy Państwa firmy, zgodnej z dokumentami rejestrowymi złożonymi w Banku (jeśli takich danych obecnie nie posiadają).

Powyższe zasady są podyktowane koniecznością wypełniania przez Bank obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.


    

COPYRIGHT © BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŚCIERZYNIE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Saba Service 2014