Przejdź do komentarzy

Kredyt obrotowy Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym nieodnawialny na okres do 3 lat:
  • udzielany na sfinansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością  gospodarczą, jak również doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką  produkcji lub świadczonych usług,
  • wykorzystywany jednorazowo lub w transzach, w terminach określonych w umowie o kredyt,
  • spłacany jest jednorazowo lub w ratach, według terminarza określonego w umowie kredytowej; spłata części lub całości kredytu nieodnawialnego nie daje możliwości ponownego jego wykorzystania.
    

Projekt i wykonanie: Saba Service (c)