Przejdź do komentarzy

Logowanie Mobile Logowanie Mobile

 

Centrala-Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Centrala-Bank Spółdzielczy w Kościerzynie

  • Oprocentowanie depozytów

 

Oprocentowanie rachunków prowadzonych w Banku Spółdzielczym 
w Kościerzynie

 

 

  1.Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe

oprocentowanie

0,00%

 

  2. Rachunki a-vista

0,00%

 

  3. Rachunki bieżące

0,00%

 

Oprocentowanie rachunków obowiązuje od dnia 14.03.2013 r.

 

  4. Lokaty terminowe
   termin trwania umowy

oprocentowanie

zmienne

stałe

 

 

   - 1 miesiąc

0,85%

0,85%

 

 

   - 3 miesiące

1,00%

1,00%

 

 

   - 6 miesięcy

1,10%

1,10%

 

 

   - 12 miesięcy

1,20%

1,20%

 

 

Oprocentowanie lokat obowiązuje od dnia 01.02.2020 r.
Stopy procentowe dotyczą okresu rocznego.

 

 

  • Oprocentowanie produktów walutowych

 

Oprocentowanie produktów walutowych w Banku Spółdzielczym 
w Kościerzynie

 

 

 RODZAJ RACHUNKU

USD

EUR

 

 

  Rachunki oszczędnościowo- rozliczeniowe

0,00%

0,00%

 

 

  Lokata 1m - oprocentowanie zmienne

0,15%

0,01%

 

 

  Lokata 3m - oprocentowanie zmienne

0,20%

0,05%

 

 

  Lokata 6m - oprocentowanie zmienne

0,30%

0,15%

 

 

Podane stopy procentowe obowiązują od 16.10.2014 r.
Stopy procentowe dotyczą okresu rocznego.

 

  • Oprocentowanie pożyczek i kredytów

 

Oprocentowanie pożyczek i kredytów w Banku Spółdzielczym 
w Kościerzynie

 

 

  1. Kredyty na działalność gospodarczą

oprocentowanie

 

 

   - obrotowe do 3 lat

WIBOR + marża

 

 

   - inwestycyjne

 

 

 

   a) do 3 lat

WIBOR + marża

 

 

   b) do 5 lat

WIBOR + marża

 

 

   c) powyżej 5 lat

WIBOR + marża

 

 

 2. Kredyty w rachunkach bieżących

WIBOR + marża

 

 

  3. Kredyty konsumpcyjne

oprocentowanie
nominalne

 

 

   a) dla posiadaczy ROR

 

 

 

     - odnawialne w rachunku ROR do 60 miesięcy

WIBOR+8,00% marży

 

 

Kredyt odnawialny:

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: całkowita kwota kredytu 3.000,00 zł, okres kredytowania 60 miesięcy, roczne oprocentowanie nominalne 9,87%, kwota odsetek 1.481,43 zł*, prowizja za udzielenie kredytu 2% całkowitej kwoty kredytu, prowizja za odnowienie linii kredytowej na kolejny rok 2% odnawianej kwoty kredytu, koszt zabezpieczenia kredytu 0 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 13,34%*, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 4.781,43 zł*.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 18.05.2015 r.

*przy założeniu, że wykorzystanie kredytu nastąpi w całości i przez cały okres trwania umowy kredytowej.

 

   b) gotówkowe na dowolny cel

oprocentowanie stałe

 

     - do 1 roku

7,99%

 

     - do 3 lat

8,99%

 

     - do 5 lat

9,99%

 

 

Kredyt gotówkowy dla posiadaczy konta w BS Kościerzyna od minimum 1 miesiąca:

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: całkowita kwota kredytu 15.000,00 zł, okres kredytowania 32 miesiące, miesięczna rata stała 528,93 zł, roczne oprocentowanie nominalne stałe 8,99%, kwota odsetek 1.928,38 zł, prowizja za udzielenie kredytu 3% całkowitej kwoty kredytu, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł. 
Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 11,94%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiącą sumę całkowitej kwoty kredytu, oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 17.378,38 zł. 

Kredyt gotówkowy dla pozostałych Klientów:

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: całkowita kwota kredytu 15.000,00 zł, okres kredytowania 32 miesiące, miesięczna rata stała 528,93 zł, roczne oprocentowanie nominalne stałe 8,99%, kwota odsetek 1.928,38 zł, prowizja za udzielenie kredytu 5% całkowitej kwoty kredytu, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł.
Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 13,75%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiącą sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 17.678,38 zł.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 18.05.2015 r.

 

  4. Pożyczki hipoteczne

 

 

 

  do 30%

WIBOR + marża

 

 

  30%-50%

WIBOR + marża

 

 

  powyżej 50%

WIBOR + marża

 

 

  5. Kredyty na budownictwo mieszkaniowe

 

 

 

     - powyżej 50%

WIBOR + marża

 

 

     - od 30% do 50%

WIBOR + marża

 

 

     - od 20% do 30%

WIBOR + marża

 

 

     6. Należności przeterminowane

10%

 

* WIBOR - stopa WIBOR 3M obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jako średnia arytmetyczna wszystkich kwotowań w kwartale poprzedzającym kwartał naliczania odsetek

Administratorem procesu opracowania wskaźnika referencyjnego WIBOR jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie.

Wskaźnik referencyjny WIBOR ustalany jest w oparciu o "Regulamin stawek referencyjnych WIBOR i WIBID GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie".

Podane stopy procentowe obowiązują od 18.05.2015 r.

    

Projekt i wykonanie: Saba Service (c)