Przejdź do komentarzy

Ubezpieczenia Ubezpieczenia

Bank Spółdzielczy w Kościerzynie współpracuje z Grupą Concordia. Prowadzimy dla Państwa sprzedaż ubezpieczeń majątkowych dobrowolnych i obowiązkowych, komunikacyjnych oraz na życie.

Ubezpieczenie na życie "SPOKOJNA GŁOWA"
Ubezpieczenie zapewnia ochronę w zakresie ryzyka podstawowego, tj. śmierci ubezpieczonego oraz 16 ryzyk dodatkowych. 
Specjalnie dla Klientów Banku przygotowaliśmy produkt ubezpieczeniowy chroniący zdrowie i życie ubezpieczonego  oraz jego rodziny.

Ubezpieczenie obejmuje następujące ryzyka: 

 • Śmierć ubezpieczonego 
 • Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
 • Śmierć ubezpieczonego w wyniku zawału serca i udaru mózgu 
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW (wariant standardowy) 
 • Śmierć małżonka ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
 • Śmierć małżonka ubezpieczonego 
 • Śmierć dziecka ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
 • Śmierć dziecka ubezpieczonego 
 • Żywe urodzenie dziecka ubezpieczonego 
 • Martwe urodzenie dziecka ubezpieczonego 
 • Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego - dla każdego dziecka 
 • Śmierć rodzica lub teścia ubezpieczonego 
 • Poważne zachorowania ubezpieczonego (wariant pełny) 
 • Dieta dzienna za pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (wariant standardowy) 
 • Dieta dzienna za pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany chorobą (wariant standardowy) 
 • Poważne zachorowanie małżonka ubezpieczonego 
 • Poważne zachorowanie dziecka ubezpieczonego 

W ramach Ubezpieczenia na Życie dla Klientów Banku dostępne są trzy warianty oferty różniącej się od siebie wysokością sumy ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenia majątkowe
Ubezpieczenia majątkowe "Concordia Plus" - to pakiet ubezpieczeń skierowany do wszystkich tych, którzy chcą  zabezpieczyć siebie, swoich bliskich oraz swój majątek. Pakiet Concordia Plus jest rozwiązaniem indywidualnym, dającym solidne zabezpieczenie finansowe oraz możliwość swobodnego wyboru zakresu ochrony ubezpieczenia.

Pakiet zapewnia kompleksową ochronę w zakresie ubezpieczenia: 

 • mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 
 • od kradzieży z włamaniem i rabunku, 
 • oszklenia zewnętrznego i wewnętrznego od stłuczenia, 
 • odpowiedzialności cywilnej, 
 • ochrony prawnej, 
 • następstw nieszczęśliwych wypadków, 
 • następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 
 • odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, 
 • autocasco, 
 • ubezpieczenie komunikacyjne, (AC), 
 • ubezpieczenie natychmiastowej pomocy Assistance OC,

Ubezpieczenia komunikacyjne
Ubezpieczenia komunikacyjne zapewniają odszkodowanie za uszkodzenie lub utratę pojazdu oraz za szkody powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu. Są one ubezpieczeniami najpopularniejszymi i najczęściej zawieranymi w Polsce. 

 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • Auto-Casco
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
 • Ubezpieczenie natychmiastowej pomocy Assistance OC
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej Euroadwokat Kierowcy
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej Euroadwokat Komunikacja / Auto

Wszystkie te ubezpieczenia uzupełniają się wzajemnie, dzięki czemu ochroną objęty jest samochód, jak i osoby nim podróżujące.

    

Projekt i wykonanie: Saba Service (c)