Konto dewizowe

  • swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków,
  • zakładany dla walut: EUR, USD,
  • wyeliminowanie ryzyka kursu walutowego, 
  • możliwość rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami zagranicznymi,
  • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na atrakcyjnych lokatach,
  • możliwość ustanowienia Pełnomocnika do rachunku.