Ubezpieczenia

Bank Spółdzielczy w Kościerzynie współpracuje z Grupą Concordia. Prowadzimy dla Państwa sprzedaż ubezpieczeń majątkowych dobrowolnych i obowiązkowych, komunikacyjnych oraz na życie.

Ubezpieczenia majątkowe
Ubezpieczenia majątkowe "Concordia Plus" - to pakiet ubezpieczeń skierowany do wszystkich tych, którzy chcą  zabezpieczyć siebie, swoich bliskich oraz swój majątek. Pakiet Concordia Plus jest rozwiązaniem indywidualnym, dającym solidne zabezpieczenie finansowe oraz możliwość swobodnego wyboru zakresu ochrony ubezpieczenia.

Pakiet zapewnia kompleksową ochronę w zakresie ubezpieczenia: 

 • mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 
 • od kradzieży z włamaniem i rabunku, 
 • oszklenia zewnętrznego i wewnętrznego od stłuczenia, 
 • odpowiedzialności cywilnej, 
 • ochrony prawnej, 
 • następstw nieszczęśliwych wypadków, 
 • następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 
 • odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, 
 • autocasco, 
 • ubezpieczenie komunikacyjne, (AC), 
 • ubezpieczenie natychmiastowej pomocy Assistance OC,

Ubezpieczenia komunikacyjne
Ubezpieczenia komunikacyjne zapewniają odszkodowanie za uszkodzenie lub utratę pojazdu oraz za szkody powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu. Są one ubezpieczeniami najpopularniejszymi i najczęściej zawieranymi w Polsce. 

 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • Auto-Casco
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
 • Ubezpieczenie natychmiastowej pomocy Assistance OC
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej Euroadwokat Kierowcy
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej Euroadwokat Komunikacja / Auto

Wszystkie te ubezpieczenia uzupełniają się wzajemnie, dzięki czemu ochroną objęty jest samochód, jak i osoby nim podróżujące.