Tarcza Finansowa PFR 1.0 - proces rozliczania i umarzania subwencji

Uprzejmie informujemy, że umarzanie subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 rozpocznie się po 29 kwietnia 2021 r.

Przedsiębiorco, jeśli skorzystałeś z Tarczy Finansowej PFR 1.0, to przed upływem 12 miesięcy od wypłaty subwencji finansowej, udostępnimy w bankowości elektronicznej I-Bank propozycję PFR dotyczącą wysokości subwencji finansowej podlegającej umorzeniu. Rozliczenie subwencji finansowej realizowane będzie za pośrednictwem banku, w którym została zawarta umowa o udzielenie subwencji.

Wniosek o umorzenie subwencji zostanie udostępniony w bankowości elektronicznej:

  • będzie dostępny w formie formularza wstępnie uzupełnionego przez PFR
    w oparciu o informacje z rejestrów publicznych,
  • w przypadku rozbieżności danych, przedsiębiorca powinien samodzielnie wyjaśnić występujące różnice w odpowiednich instytucjach,
  • edytowanie i zatwierdzenie formularza będzie możliwe nie wcześniej niż pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji finansowej, przez 10 dni roboczych.

WAŻNE: po upływie w/w terminu formularz zostanie zablokowany.

 

Szczegółowe informacje dotyczące:

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-10.html#mmsp

Stanowisko banków w związku z reaktywacją wytycznych EBA

Stanowisko banków w związku z reaktywacją wytycznych EBA – jednolite zasady oferowania dalszych narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego.

Ważny komunikat - Beneficjenci Programu Tarcza Finansowa PFR

Szanowni Państwo – Beneficjenci Programu Tarcza Finansowa PFR, zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia przez Państwa w Banku nie później niż do 31 grudnia 2020 r. dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.

Obsługujemy Tarczę Finansową dla przedsiębiorców

Jesteś przedsiębiorcą? Zatrudniasz pracowników? Obawiasz się o swoją działalność ze względu na panującą epidemię koronawirusa?  Możesz wystąpić o wsparcie w ramach programu Tarczy Finansowej PFR, obsługiwanego przez nasz Bank.

Instrumenty pomocowe dla kredytobiorców

Pandemia koronawirusa dotknęła nie tylko Polskę, ale większość krajów europejskich. Europejski Urząd ds. Nadzoru Bankowego (EBA) przygotował wytyczne dotyczące pomocy dla klientów przy spłacie kredytów – właśnie w świetle kryzysu związanego z Covid-19. Ich celem jest ujednolicenie zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów całego sektora bankowego. 

Umożliwiamy zawieszenie rat kredytowych

W celu złagodzenia negatywnych skutków związanych z epidemią koronawirusa, Bank Spółdzielczy w Kościerzynie umożliwia klientom indywidualnym odłożenie o 3 miesiące terminu spłaty rat kapitałowych kredytu, natomiast przedsiębiorcom oferuje zawieszenie rat maksymalnie do 30 września 2020 roku.

Podkategorie

COPYRIGHT © BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŚCIERZYNIE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
X

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.