Konto dewizowe

  • swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków,
  • zakładany dla walut: EUR, USD, GBP, CZK, CHF, SEK, NOK, DKK,
  • w przypadku rachunków prowadzonych w innej walucie wymienialnej niż USD, EUR dysponowanie rachunkiem
    odbywa się wyłącznie poprzez wystawianie dyspozycji w formie bezgotówkowej,
  • wyeliminowanie ryzyka kursu walutowego, 
  • możliwość rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami zagranicznymi,
  • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na atrakcyjnych lokatach,
  • możliwość ustanowienia Pełnomocnika do rachunku.