Kredyt dla seniora

Kredyt dla seniora

 

- maksymalna kwota kredytu 10 000 PLN

- maksymalny okres trwania kredytu 36 miesięcy

- oprocentowanie nominalne 6,99%

- prowizja 1,5%

- równe raty kredytowe

- bez zbędnych formalności

- szybka decyzja kredytowa

- kredyt udzielany klientom posiadającym konto w Banku, na które wpływają środki z tytułu emerytury lub renty chorobowej. Na etapie rozpatrywania wniosku kredytowego wymagany jest co najmniej 1 wpływ na rachunek z tytułu wyżej wymienionych źródeł dochodu.

 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 10 000 zł, całkowita kwota kredytu 10 000 zł, okres kredytowania 36 miesięcy, roczne stałe oprocentowanie nominalne 6,99%, całkowity koszt kredytu wynosi 1.264,97 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu: 1,5% tj. 150,00 zł, odsetki od kredytu 1.114,97 zł, koszty usług dodatkowych 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 8,32%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 11.264,97 zł, wysokość rat wynosi 308,73 zł.

 

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem.

 

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Spółdzielczy w Kościerzynie.

 

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 18.03.2022 r.