Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy - to kredyt udzielany przedsiębiorcom na bieżące potrzeby związane z działalnością gospodarczą.

Wykorzystanie kredytu następuje jednorazowo.

Realizowany jest w formie bezgotówkowej lub w gotówce.
Kredyt oprocentowany jest wg. zmiennej stopy procentowej. Odsetki naliczane są na bieżąco od aktualnego stanu zadłużenia (raty odsetkowe maleją). Bank nie pobiera prowizji i innych opłat za wcześniejszą spłatę całości lub części kredytu.