Lokaty

Otwieramy i prowadzimy rachunki lokat terminowych dla osób prawnych, podmiotówgospodarczych, organizacji  politycznych, zawodowych, jednostek budżetowych i innych osób. Oferujemy szeroki wachlarz terminów.

Okres umowny lokaty rozpoczyna się od dnia wpłaty środków pieniężnych na lokatę, a kończy się ostatniego dnia trwania lokaty.

Posiadamy gwarancję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.