Kredyt EKO

Kredyt EKO

 

Planujesz zakup nowego sprzętu AGD? A może myślisz o instalacji paneli słonecznych? Bądź EKO i skorzystaj z naszego Kredytu EKO.

 

Kredyt EKO przeznaczony między innymi na:

- instalacje fotowoltaiczne

- nowe instalacje grzewcze w tym wymiana kotłów

- docieplanie budynków

- wymiana stolarki okiennej

- przydomowe ekologiczne oczyszczalnie ścieków

- sprzęt AGD A+++

 

- maksymalna kwota kredytu 50 000,00 PLN

- maksymalny okres kredytowania 5 lat

- oprocentowanie nominalne 7,99%

- prowizja 1,5%

- kredyt udzielany klientom posiadającym konto w Banku. Zawarty w umowie kredytowej obowiązek dostarczenia przez klienta w terminie 6 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu faktur potwierdzających realizację inwestycji na minimum 60% kwoty udzielonego kredytu pod rygorem podwyższenia oprocentowania do poziomu warunków standardowych przyjętych dla kredytów gotówkowych.

 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 25.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 25.000,00 zł, okres kredytowania 47 miesięcy, roczne stałe oprocentowanie nominalne 7,99%, całkowity koszt kredytu wynosi 4.576,85 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu: 1,5% tj. 375,00 zł, odsetki od kredytu 4.201,85 zł, koszt usług dodatkowych 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 9,16%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 29.576,85 zł, wysokość rat wynosi 621,23 zł miesięcznie.

Kalkulacje sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 18.03.2022 r.