Kredyt odnawialny w ROR

Masz niezaplanowane wydatki, a na koncie brak środków? Mamy rozwiązanie, dzięki któremu poczujesz się pewniej mając pod ręką rezerwę finansową na wszelki wypadek! 

Kredyt odnawialny w ROR!

Kwota kredytu:

  • maksymalnie 6-krotność stałych miesięcznych wpływów na ROR z ostatnich 3 miesięcy oraz 6-krotność dochodów Klienta nie więcej niż 255 550 zł

Spłata kredytu:

  • kredyt jest udzielany w formie linii kredytowej na okres do 60 miesięcy

Korzyści dla Klienta:

  • krótki okres rozpatrywania wniosków kredytowych,
  • każdy wpływ na konto powoduje zmniejszenie zadłużenia z tytułu kredytu i daje możliwość ponownego wykorzystania kredytu do wysokości ustalonej górnej granicy zadłużenia

 

SKORZYSTAJ Z KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR !!!

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem, możesz również skorzystać z kredytu odnawialnego przenosząc swój rachunek wraz z jego historią do Banku Spółdzielczego w Kościerzynie.

Już nigdy nie zaskoczą Cię niespodziewane wydatki!

 

Promocja w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. dla nowych kredytów w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym:

- oprocentowanie kredytu zmienne: WIBOR 3M w stosunku rocznym

- prowizja z tytułu udzielenia kredytu 100,00 zł (pobierana co roku)

Maksymalna kwota kredytu 10.000,00 zł.

Stopa WIBOR 3M obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jako średnia arytmetyczna wszystkich kwotowań w kwartale poprzedzającym kwartał naliczania odsetek.