Przelewy zagraniczne

POLECENIE WYPŁATY

Bank Spółdzielczy w Kościerzynie realizuje polecenia wypłaty w obrocie dewizowym za pośrednictwem SGB-Banku S.A.

Szybkość i bezpieczeństwo przepływu środków to w podstawowe aspekty, jakie mają znaczenie dla realizowanych transakcji importowych i eksportowych.
Zapewniamy błyskawiczną realizację płatności, tzn. środki są udostępnione bankowi zagranicznemu w następnym dniu roboczym od daty złożenia polecenia wypłaty (możliwe jest również skrócenie tego czasu do dnia bieżącego tzw. realizacja płatności w trybie przyspieszonym).

Pobierz  druk zlecenia zagranicznego

TARYFA

Za świadczone usługi związane z transferem środków Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z „Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe – waluty wymienialne" obowiązującą w SGB – Banku S.A. Taryfa do pobrania tutaj.