Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie,  modernizację i zwiększenie majątku.

Kredyt inwestycyjny może zostać udzielony jako kredyt krótko-, średnio- ub długoterminowy, na maksymalny okres do 15 lat, wyłącznie w rachunku kredytowym. 

Udzielony kredyt inwestycyjny, w zależności od rodzaju finansowanych nakładów może być wykorzystywany jednorazowo bądź w transzach do wysokości określonej w umowie.

Spłata kredytu dokonywana jest jednorazowo bądź w ratach; każda spłata wykorzystanego kredytu nie daje kredytobiorcy możliwości ponownego zadłużenia się do kwoty przyznanego kredytu.

Przy udzielaniu kredytów długoterminowych na finansowanie nakładów inwestycyjnych może być stosowana karencja  w spłacie kapitału do 1 roku.