Rachunek rozliczeniowy

  • Swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych
  • Łatwy dostęp do środków poprzez sieć bankomatów oraz międzynarodowe karty płatnicze
  • Możliwość uzyskania informacji o stanie środków oraz dokonanych operacjach bankowych przez telefon
  • Prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznym za pomocą systemu SWIFT
  • Atrakcyjne oprocentowanie zgromadzonych środków
  • Możliwość ustanowienia Pełnomocnika do rachunku
  • Możliwość skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym
  • Możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach