Ubezpieczenia

Bank Spółdzielczy w Kościerzynie współpracuje z Grupą Generali oraz InterRisk Vienna Insurance Group. Prowadzimy dla Państwa sprzedaż ubezpieczeń majątkowych dobrowolnych i obowiązkowych, komunikacyjnych oraz na życie. Współpracując z tymi towarzystwami ubezpieczeniowymi Bank oferuje pełny zakres ubezpieczeń zawieranych  na bardzo korzystnych warunkach, również cenowych